DOSTAVA I PLAĆANJE

 

DOSTAVA

Za slanje Ekatrin Katrin proizvoda koristimo usluge Hrvatske pošte koja paket dostavlja u roku od 2 do 7 radnih dana od predaje paketa.

Cijena poštarine je 25,00 kn. Besplatna dostava za narudžbe iznad 850 kn!

NAČINI PLAĆANJA

Cijene su izražene u kunama i one su konačne (PDV se ne obračunava, budući da poslovni subjekt nije u sustavu PDV-a). Nakon narudžbe odnosno izrade naručenog proizvoda, naručitelju šaljemo predračun s podacima za uplatu. Nakon uplate odnosno poslanog dokaza o uplati, proizvod(e) šaljemo na vašu adresu.

Platiti možete općom uplatnicom ili internet-bankarstvom.

Sve uplate obavljaju se na račun isporučitelja:

Ekatrin Katrin, obrt za dizajn i usluge
vl. Leda Bosnić
Gajeva 9
42 000 Varaždin
OIB 68908471815

IBAN: HR2523400091160414077
SWIFT CODE: PBZGHR2X

REKLAMACIJE I POVRAT

PODNOŠENJE PRIGOVORA POTROŠAČA

Na temelju obveze iz čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača NN 41/44 potrošač može podnijeti pisani prigovor za pruženu uslugu:

-e-mailom na adresu: ekatrinkatrin@yahoo.com
-poštom na adresu: Ekatrin Katrin, obrt za dizajn i usluge, Gajeva 9, 42 000 Varaždin

Trgovac je dužan odgovoriti u pisanom obliku na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

Potrošač ima pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora prije isteka roka poslati izjavu elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu te elektronički račun kao dokaz o kupljenom proizvodu.

Rok za jednostrani raskid ugovora iznosi 14 dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi koju je potrošač odredio proizvod predan.

POVRAT ROBE I NOVCA ILI ZAMJENA ZA DRUGI PROIZVOD

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora i u stanju u kojem je preuzela. Kupac proizvod(e) mora vratiti na adresu obrta najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je upućena odluka o jednostranom raskidu ugovora, u originalnoj ambalaži, te potpuno ispravne i bez oštećenja.

Troškove povrata robe snosi kupac.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Povrat novca koji smo primili od kupca, uključujući i troškove isporuke, bit će vraćen najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili odluku o jednostranom raskidu ugovora. 

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je kupac izvršio uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam proizvod bude vraćen. 

U slučaju zamjene, kupac na adresu obrta šalje kupljen proizvod koji želi zamijeniti za drugi, o vlastitom trošku.

U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu postupit ćemo sukladno važećim zakonskim propisima (Zakon o zaštiti potrošača čl. 43 i Zakon o obveznim odnosima)

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora:

Za Ekatrin Katrin, obrt za dizajn i usluge, Gajeva 9, 42 000 Varaždin, ekatrinkatrin@yahoo.com

Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz

___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:

____________________________________________________________ (upišite naziv artikla)

prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene

dana _____________________. (upišite datum)

U _____________________ (grad/mjesto) dana _____________________. (datum).

 

__________________________ Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru).